Slavnostní zahájení nového školního roku ...................

 

1. den

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

2. den 

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

UOV HOLÁ

Třídní schůzky se budou konat dne .................. v čase dle ročníku:

2.r. - od 16.00 hodin

4.r. - od 17.00 hodin

 

 

UOV BRUDEROVÁ

Třídní schůzky se budou konat dne .............. v čase dle ročníku:

3.r. - 16.45

4.r. - 16.45