Naším cílem je vychovat moderní gastronomické odborníky, kteří obstojí na dnešním trhu práce jak svými znalostmi a dovednostmi tak i individuálním přístupem k hostům.

Středisko praktického vyučování hotelu Inter.Continental bylo založeno v r. 1974, necelý rok před vlastním otevřením hotelu InterContinental.

V té době mělo středisko praktického vyučování 75 žáků oboru kuchař, cukrář a číšník. Tito žáci do oficiálního otevření hotelu praktikovali po různých pražských interhotelích. Následujícího roku, tj. 1975 byl počet žáků zde na hotelu InterContinental již 120.

Celkový počet vyučených žáků střediska praktického vyučování hotelu Inter.Continental je cca 1725, z toho 722 číšníků, 982 kuchařů a cukrářů a 21 žáků oboru gastronomie.

Od roku 1998 funguje středisko praktického vyučování jako samostatná společnost s ručením omezeným a i nadále vyučuje obory kuchař, cukrář, číšník. Od školního roku 2013/2014 nově vyučuje i obory kuchař-číšník a gastronomie.

Od května roku 2020 mění hotel InterContinental název na Golden Prague Hotel managed by Fairmont a proto se i název Střediska praktického vyučování hotelu Inter.Continental s.r.o. mění na Středisko praktického vyučování Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o.