Upřesnění způsobu omlouvání nepřítomnosti žáků v době praktické výuky ve

Středisku praktického vyučování Golden Prague Hotel managed by Fairmont s.r.o.

    1. Jednodenní nepřítomnost žáka omlouvá na základě písemné žádosti zákonného zástupce UOV.
    2. Více jak jednodenní nepřítomnost žáka se písemnou formou předloží řediteli SPV. Z rodinných důvodů nebo nemoci, omlouvá zákonný zástupce žáka a lékař písemnou formou. Žádáme vždy vyjádření lékaře, při ukončení nemoci z důvodu jistoty, že je již žák schopen praktického výcviku v hotelu z hlediska hygienických předpisů ve společném stravování. Omluva se zapisuje do omluvného listu (lékař - uvedený v záhlaví oml. listu s adresou a telefonem).
    3. Každou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce žáka téhož dne do 7 hod. na tel. čísle 296 631 114,     296 630 957, 296 630 507, 296 630 930 - záznamník.
    4. Neakutní lékařské vyšetření (na autoškolu a pod.) si žák vyřizuje mimo dobu praktického vyučování. Plánovaná vyšetření žák hlásí UOV den předem.
    5. Pokud se žákovi po příchodu na pracoviště udělá nevolno, popřípadě se během uč. dne zraní a nebude schopen nadále vykonávat odborný výcvik, zavolá pracovník SPV zákonnému zástupci, aby si žáka osobně vyzvedl z pracoviště. Žák nebude bez doprovodu dospělé osoby puštěn domů.

V Praze dne 1. května 2020