Slavnostní zahájení nového školního roku ......................

 

1. den

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

2. den

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

UOV Holá

Třídní schůzky se budou konat dne ...................... v čase:

1. ročník od 16.00 hodin

2. ročník od ................

 

UOV Bruderová

Třídní schůzky se budou konat v níže uvedených dnech a časech:

1.r. dne 3.12.2019 od 16.00 hodin

2.r. dne 2.  4.2020 od 16.00 hodin

3.r. dne 3.12.2019 od 16.45 hodin

 

UOV Kejmarová

Třídní schůzky žáků 1. ročníku se budou konat dne 12.2.2020

od 16.00 hodin.